Kalite ve Çevre Politikaları

Akdağ Makina

MİSYONUMUZ

Tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas alan çalışmalar yapmak; müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak, muhtemel ihtiyaç ve beklentileri öngören projeler üretmek.

 

VİZYONUMUZ

Şirket kuruluş ilkelerimiz, iş prensiplerimiz ve misyonumuz doğrultusunda Makina yedek parça  sektöründe kalite açısından öncü ve örnek bir kuruluş olarak çalışmayı sürdürmek; yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarla kurumsal kalite hedeflerimizi sektör genelinde yaygınlaştırmak ve standart haline getirmek.

 

Tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas alan AKDAG MAKİNA olarak şirketimiz, insan sağlığına, Çevreye, Kaliteye azami ölçüde dikkat göstererek mevzuatları, standartları, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını anlamayı, muhtemel ihtiyaç ve beklentileri öngören hizmetler üretmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda

POLİTİKAMIZ;

 

Kalite yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki faaliyetlerimize yönelik bir çerçeve tanımlamayı,

Hizmet verilen kapsam bağlamında Global de veya Ulusal da tüm beklentileri takip ederek operasyonlarımızın iyileşmesinin sürekliliğini sağlamayı ve geliştirmeyi,

Kalite yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki faaliyetlerimizin tüm risklerinin tespit edilmesi için Stratejik ve Operasyonel uygulanmalarımızı sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirme hamlelerini yapılmayı,

Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan gereksinimleri sağlamayı,

Hizmet sürekliliğine yönelik tehditlerin etkisini azaltarak ve sürekliliğine katkıda bulunmayı,

Müşteriler ile açık ve güvene dayalı bir iletişim kurmayı,

Teknolojiye ve eğitime yatırım yaparak çağın şartlarına uymayı,

Tedarikçilerimizle yaptığımız iş birliğinin gelişimini destekleyen satın alma kurallarımızı izlemeyi,

Gerçekleşebilecek işin güvenliğine yönelik olaylara hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı,

Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı

Çalışan ve Müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmayı,

Yönetim Sistemleri ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

 

GENEL MÜDÜR